v.'t Chidoosterhuus B-litter from the Netherlands
born 17.3.1997


sire: Corrin v.d. Sylvester Stee
 
dam: Fata Morgana v.'t Noorder Erf


Bryan Fata v.'t Cidoosterhuus Blonde Sjaak Fata v.'t Cidoosterhuus Bahonie Fata v.'t Cidoosterhuus