v.d. Snoepersburcht T-litter from the Netherlands
born 17.12.1992


sire: Bayla Bas Jr. v.'t Noorder Erf
 
dam: Lupi Aver Minke-Sarah


Wolfran v.d. Snoepersburcht Wijsnehus-Wanda v.d. Snoepersburcht