v.d. Tiendschuur A-litter from the Netherlands
born 5.10.2006


sire: Rex di Amber van Neerlands Erf
 
dam: Woetsji v.d. Tiendschuur


Ardewijn Rex v.d. Tiendschuur Alia's Puck v.d. Tiendschuur Azoran Iwan v.d. Tiendschuur