v.d. DREI EIDGENOSSEN M-litter from SCHWEIZ
born 3.12.1994


sire: Timothy Buffel v.d. Snoepersburcht
 
dam: Dona-Fina v.d. Drei Eidgenossen


Maik-Timothy v.d. Drei Eidgenossen Merlin-Timothy v.d. Drei Eidgenossen Murphy-Timothy v.d. Drei Eidgenossen Miss Cilli-Dona v.d. Drei Eidgenossen

Fotos © Kitty Breitenmoser, Liisa Kukkanen, Vreny Schüler + other dog owners